เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 212 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ธ.ค. 2563 ]137
162 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ [ 30 พ.ย. 2563 ]92
163 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 26 พ.ย. 2563 ]124
164 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 25 พ.ย. 2563 ]134
165 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3 และ ภ.ด.ส. 4) [ 25 พ.ย. 2563 ]135
166 มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 พ.ย. 2563 ]130
167 รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]141
168 รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]123
169 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ [ 30 ต.ค. 2563 ]144
170 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]128
171 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ [ 9 ต.ค. 2563 ]92
172 แผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]140
173 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายประกาศ [ 14 ก.ย. 2563 ]130
174 ประกาศขยายเวลางชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]141
175 ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 25 ส.ค. 2563 ]144
176 การส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล (บี100) [ 19 ส.ค. 2563 ]88
177 แผ่นพลับประชาสัมพันธ์สร้างระบบเข้มแข็งต้านทุจริต [ 19 ส.ค. 2563 ]87
178 แผ่นพลับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ชุดที่ 1 [ 19 ส.ค. 2563 ]82
179 แผ่นพลับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ชุดที่ 2 [ 19 ส.ค. 2563 ]88
180 ประกาศผลคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2563 ]87
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11