เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ ของเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

    เทศบาลตำบลโพนทองได้ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ ของเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อให้การควบคุมดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการจึงได้ประกาศเกณณฑ์สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ ของเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ