เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างเดือน ต.ค. 64 - มี.ค 65

    รายละเอียดข่าว

คณะกรรมการควบคุมดูแลการใช้พลังงาน เทศบาลตำบลโพนทอง ได้จัดทำข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง และการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565  เพื่อเป็นการกระตุ้นเจ้าหน้าที่ในเทศบาลตระหนักถึงความสำคัญในการใใช้พลัง    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างเดือน ต.ค. 64 - มี.ค 65
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ