เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 157 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]4
2 ประกาศใช้มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]4
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 21 ต.ค. 2565 ]38
4 นโยบายการตรวจสอบภายใน [ 6 ต.ค. 2565 ]48
5 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 3 ต.ค. 2565 ]43
6 ประกาศ รับโอน (ย้าย) สายงานผู้บริหาร [ 3 ต.ค. 2565 ]42
7 แผ่นพลับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ชุดที่ 1 [ 30 ก.ย. 2565 ]42
8 แผ่นพลับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ชุดที่ 2 [ 30 ก.ย. 2565 ]39
9 มอบเช็คเงินสดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลโพนทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]52
10 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามหนังสืออำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่ กส 0023.7/ว 895 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]76
11 ประกาศ รายงานผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]69
12 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนทอง (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]62
13 ประกาศงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2564 [ 18 ส.ค. 2565 ]103
14 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 27 ก.ค. 2565 ]91
15 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนดวัน สถานที่เลือกสรร หลักเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง [ 22 ก.ค. 2565 ]86
16 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทองเรื่องการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 1/2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]94
17 หนังสือประชาสัมพันธ์สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ [ 28 มิ.ย. 2565 ]97
18 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง [ 24 มิ.ย. 2565 ]78
19 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา [ 24 มิ.ย. 2565 ]95
20 หนังสือประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหารว่าง [ 24 มิ.ย. 2565 ]73
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8