เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 137 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง [ 24 มิ.ย. 2565 ]5
2 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา [ 24 มิ.ย. 2565 ]9
3 รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างเดือน ต.ค. 64 - มี.ค 65 [ 16 มิ.ย. 2565 ]6
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [ 9 มิ.ย. 2565 ]12
5 การอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ [ 30 พ.ค. 2565 ]8
6 รายงานผลการดำเนินงานราย 6 เดือน [ 12 เม.ย. 2565 ]12
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2565 ]14
8 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]12
9 รายงานแบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ เดือนมีนาคม 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]10
10 คำสั่งกลั่นกรองพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างพนักงานเทศบาล ปี 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]11
11 คำสั่งกลั่นกรองพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]12
12 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเดือนและเลื่อนค่าตอบแทนพนังกานเทศบาล ปี 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]10
13 หนังสือประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 9 มี.ค. 2565 ]9
14 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 9 มี.ค. 2565 ]10
15 บริการโอนเงินแบบออนไลน์งานจัดเก็บออนไลน์ [ 1 มี.ค. 2565 ]12
16 รายงานแบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]10
17 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 15 ก.พ. 2565 ]10
18 รายงานแบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ เดือนมกราคม 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]10
19 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 25 ม.ค. 2565 ]11
20 รายงานแบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ เดือนธันวาคม 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7