เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]10
2 ประกาศใช้มาตรการประหย่ัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 พ.ย. 2564 ]11
3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธาธารณะ [ 15 พ.ย. 2564 ]13
4 ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ในตำแหน่งที่ว่าง [ 10 พ.ย. 2564 ]15
5 ประชาสัมพันหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]22
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 [ 14 ต.ค. 2564 ]21
7 ประชาสัมพันธ์การออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกเวลาราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 14 ต.ค. 2564 ]25
8 ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]25
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]29
10 แผ่นพลับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ชุดที่ 1 [ 27 ก.ย. 2564 ]28
11 แผ่นพลับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ชุดที่ 2 [ 27 ก.ย. 2564 ]29
12 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน [ 13 ก.ย. 2564 ]32
13 ประกาศ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานรัฐ (ITAX ประจำปี 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]28
14 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ​ 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]33
15 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สังกัด สำนักปลัดเทศบาล) [ 10 ก.ย. 2564 ]29
16 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 9 ก.ย. 2564 ]31
17 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ย. 2564 ]28
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สังกัด สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา [ 6 ก.ย. 2564 ]37
19 ประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "ซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์" รุ่นที่ 2 [ 2 ก.ย. 2564 ]28
20 ประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร"New Toolkit"พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (pmqa4.0) [ 2 ก.ย. 2564 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6