เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

        ด้วยทางเทศบาลตำบลโพนทอง จะดำเนินการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในตำบลโพนทอง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดเก็บภาษี โดยกำหนดระยะเวลาการชำระภาษีในระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

        ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวก ความถูกต้อง ความเรียบร้อย และรวดเร็ว ในการจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลโพนทอง จึงได้จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๔

     เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ราชการ ประจำปี ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง