เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตำบลโพนทองประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตำบลโพนทองประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2562    เอกสารประกอบ

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตำบลโพนทองประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ