เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ออกบริการรับชำระภาษีป้ายนอกสถานที่ ประจำปี 2567 หมู่ 1 , 2 , 7 ,

    รายละเอียดข่าว

เรียน ผู้บังคับบัญชา
          เมื่อวันที่  5. มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. -16.30 น.  หน่วยจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกบริการรับชำระภาษีป้ายนอกสถานที่ ประจำปี 2567  หมู่ 1 , 2 , 7 , 9 จำนวน  9  ราย  เป็นเงิน  13,740  บาท  พร้อมได้ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ที่ชำระภาษีป้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.  เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    เอกสารประกอบ

ออกบริการรับชำระภาษีป้ายนอกสถานที่ ประจำปี 2567 หมู่ 1 , 2 , 7 ,
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง