เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) กันยายน ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) กันยายน ๒๕๖๒    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) กันยายน ๒๕๖๒
 
ไฟล์ที่ 2
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ