เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ราชการ ประจำปี 2567

    รายละเอียดข่าว

ตามโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567  รายชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ราชการ     เอกสารประกอบ

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ราชการ ประจำปี 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มิ.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง