เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา14:30 น. ออกบริการรับชำระภาษีป้ายนอกสถานที่ในเวลาราชการ ประจำปี พ.ศ.2566 ที่ร้านไก่ย่างโพนทอง พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้เจ้าของร้าน

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา14:30 น. ออกบริการรับชำระภาษีป้ายนอกสถานที่ในเวลาราชการ  ประจำปี พ.ศ.2566 ที่ร้านไก่ย่างโพนทอง  พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้เจ้าของร้านเรียบร้อยแล้ว  ซี่งป็นเงิน.จำนวน 1,440. บาท    เอกสารประกอบ

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา14:30 น. ออกบริการรับชำระภาษีป้ายนอกสถานที่ในเวลาราชการ ประจำปี พ.ศ.2566 ที่ร้านไก่ย่างโพนทอง พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้เจ้าของร้าน
 
รูปป้ายไก่ย่างโพนทอง 1
ไก่ย่างโพนทอง 2
    วันที่ลงข่าว
: 26 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง