เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


นโยบายการตรวจสอบภายใน

    รายละเอียดข่าว

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโพนทอง ได้จัดทำนโยบายการตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ จึงได้กำหนดนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน    เอกสารประกอบ

นโยบายการตรวจสอบภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ