เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว

   กองคลังเทศบาลตำบลโพนทอง ติดประกาศเรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓    เอกสารประกอบ

ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง