เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนที่แม่บท แสดงแนวเขต การปกครองและรูปแปลงที่ดิน รายหมู่บ้าน

    รายละเอียดข่าว

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์   ประชาสัมพันธ์แผนที่แม่บทที่แสดงแนวเขตการปกครองของตำบลโพนทอง และรูปแปลงที่ดินเพื่อใช้ในการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 10 หมู่บ้าน    เอกสารประกอบ

แผนที่แม่บท แสดงแนวเขต การปกครองและรูปแปลงที่ดิน รายหมู่บ้าน
 
รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ