เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกเวลาราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกเวลาราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง