เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ