เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศใช้มาตรการประหย่ัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลโพนทองได้ประกาศใช้มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้มาตรการประหย่ัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ