เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คำลั่งเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่องแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี

    รายละเอียดข่าว

   ด้วยทางเทศบาลตำบลโพนทอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานจัดเก็บภาษี โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติภาษีที่และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒    เอกสารประกอบ

คำลั่งเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่องแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง