เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


บันทึกขออนมัติใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567-2569

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บันทึกขออนมัติใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567-2569
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ