เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ออกบริการเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2567 หมู่ 6

    รายละเอียดข่าว

เรียน ผู้บังคับบัญชา
          เมื่อวันที่  14 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 -16.30 น.  หน่วยจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกบริการเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2567  หมู่ 6  จำนวน  97 ราย  เป็นเงิน 12,420 บาท  พร้อมได้ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ที่ชำระเงินค่าขยะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.  เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    เอกสารประกอบ

ออกบริการเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2567 หมู่ 6
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง