เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสิ่ง ประจำปี พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว

ประกาศจากเทศบาลตำบลโพนทอง

ทางเทศบาลตำบลโพนทองได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฏหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอให้ เจ้าของ/ผู้ปกครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลโพนทอง ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567    เอกสารประกอบ

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสิ่ง ประจำปี พ.ศ.2567
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสิ่ง ประจำปี พ.ศ.2567
    วันที่ลงข่าว
: 18 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง