เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) มิถุนายน ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) มิถุนายน ๒๕๖๒    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) มิถุนายน ๒๕๖๒
 
ไฟล์ที่ 2
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ