เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้หน่วยงานในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ

    รายละเอียดข่าว

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลโพนทอง  ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ในพื้นที่ของหน่วยงาน ดังนี้

           1. มีทางเท้า หรือบาทวิถีไม่ลื่นและกว้างพอสำหรับรถนั่งงคนพิการ

           2. มีช่องทางบริการด่วนสำหรับผู้พิการ

           3. มีเครื่องหมายสัญญาลักษณ์ต่างๆ ที่จัดเจนทั้งภายในและภายนอกอาคาร

           4. มีทางลาด ราวจับ และบันได้ที่ความปลอดภัยสำหรับผู้พิการ

           5. มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ

           6. มีที่จอดรถช่องพิเศษสำหรับผู้พิการ

           เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้หน่วยงานในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ