เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามหนังสืออำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่ กส 0023.7/ว 895 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565

    รายละเอียดข่าว

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ ของสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
http://ppb.moi.go.th/midev01/content-in.php?catalogy=news&id=6202&flag=0    เอกสารประกอบ

ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามหนังสืออำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่ กส 0023.7/ว 895 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ