เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 228 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ [ 10 ส.ค. 2564 ]138
142 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สังกัด สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา [ 10 ส.ค. 2564 ]141
143 ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง [ 2 ส.ค. 2564 ]92
144 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 27 ก.ค. 2564 ]143
145 ขอความร่วมมือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ [ 14 ก.ค. 2564 ]127
146 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 29 มิ.ย. 2564 ]91
147 ประชาสัมพันธ์ พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 25 มิ.ย. 2564 ]91
148 ประกาศรับโอน (ย้าย ) ข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 25 มิ.ย. 2564 ]124
149 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 10 มิ.ย. 2564 ]98
150 ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]218
151 รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1) [ 7 มิ.ย. 2564 ]138
152 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 24 พ.ค. 2564 ]90
153 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]98
154 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 22 เม.ย. 2564 ]124
155 มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในตลาด [ 20 เม.ย. 2564 ]303
156 รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2564 ]129
157 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 9 เม.ย. 2564 ]136
158 บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย บ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ 3 ประจำปี 2564 [ 20 มี.ค. 2564 ]90
159 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 15 มี.ค. 2564 ]119
160 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง เขตเลือกตั้งที่ 2 [ 1 มี.ค. 2564 ]135
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12