เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 159 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 มาตรการใช้ดุลพินิจ [ 17 ก.พ. 2563 ]81
142 ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง [ 8 ก.พ. 2563 ]82
143 ประกาศ แบบบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 3 ก.พ. 2563 ]87
144 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 23 ม.ค. 2563 ]85
145 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตำบลโพนทองประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]85
146 คำลั่งเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่องแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี [ 1 ต.ค. 2562 ]52
147 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) กันยายน ๒๕๖๒ [ 10 ก.ย. 2562 ]93
148 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) สิงหาคม ๒๕๖๒ [ 9 ส.ค. 2562 ]88
149 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) มกราคม ๒๕๖๒ [ 7 ส.ค. 2562 ]95
150 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) กรกฎาคม ๒๕๖๒ [ 8 ก.ค. 2562 ]74
151 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง [ 28 มิ.ย. 2562 ]93
152 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) มิถุนายน ๒๕๖๒ [ 14 มิ.ย. 2562 ]85
153 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) พฤษภาคม ๒๕๖๒ [ 15 พ.ค. 2562 ]97
154 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) เมษายน ๒๕๖๒ [ 18 เม.ย. 2562 ]88
155 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) มีนาคม ๒๕๖๒ [ 8 มี.ค. 2562 ]89
156 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [ 14 ก.พ. 2562 ]76
157 แผ่นพับ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง [ 6 ก.พ. 2562 ]92
158 แผ่นพับ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง” [ 6 ก.พ. 2562 ]83
159 มอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน [ 30 ม.ค. 2562 ]124
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8