เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 212 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 9 เม.ย. 2564 ]130
142 บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย บ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ 3 ประจำปี 2564 [ 20 มี.ค. 2564 ]83
143 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 15 มี.ค. 2564 ]113
144 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง เขตเลือกตั้งที่ 2 [ 1 มี.ค. 2564 ]128
145 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 [ 1 มี.ค. 2564 ]129
146 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 25 ก.พ. 2564 ]130
147 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ [ 25 ก.พ. 2564 ]127
148 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง เขต 2 [ 19 ก.พ. 2564 ]130
149 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง เขต 1 [ 19 ก.พ. 2564 ]129
150 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง [ 19 ก.พ. 2564 ]136
151 ประกาศผลการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ [ 19 ก.พ. 2564 ]127
152 ประกาศกำหนดกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี (เพิ่มเติม) [ 9 ก.พ. 2564 ]139
153 ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง [ 9 ก.พ. 2564 ]120
154 ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง [ 8 ก.พ. 2564 ]98
155 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง [ 4 ก.พ. 2564 ]127
156 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง [ 4 ก.พ. 2564 ]145
157 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง [ 4 ก.พ. 2564 ]91
158 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต เทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]144
159 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]92
160 แผนบริหารจจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ธ.ค. 2563 ]127
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11