เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 195 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 22 เม.ย. 2564 ]113
122 มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในตลาด [ 20 เม.ย. 2564 ]276
123 รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2564 ]116
124 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 9 เม.ย. 2564 ]125
125 บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย บ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ 3 ประจำปี 2564 [ 20 มี.ค. 2564 ]81
126 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 15 มี.ค. 2564 ]110
127 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง เขตเลือกตั้งที่ 2 [ 1 มี.ค. 2564 ]124
128 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 [ 1 มี.ค. 2564 ]123
129 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 25 ก.พ. 2564 ]126
130 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ [ 25 ก.พ. 2564 ]123
131 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง เขต 2 [ 19 ก.พ. 2564 ]127
132 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง เขต 1 [ 19 ก.พ. 2564 ]123
133 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง [ 19 ก.พ. 2564 ]132
134 ประกาศผลการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ [ 19 ก.พ. 2564 ]123
135 ประกาศกำหนดกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี (เพิ่มเติม) [ 9 ก.พ. 2564 ]134
136 ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง [ 9 ก.พ. 2564 ]118
137 ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง [ 8 ก.พ. 2564 ]95
138 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง [ 4 ก.พ. 2564 ]123
139 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง [ 4 ก.พ. 2564 ]141
140 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง [ 4 ก.พ. 2564 ]86
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10