เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 159 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง [ 8 ก.พ. 2564 ]58
102 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง [ 4 ก.พ. 2564 ]80
103 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง [ 4 ก.พ. 2564 ]89
104 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง [ 4 ก.พ. 2564 ]53
105 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต เทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]88
106 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]52
107 แผนบริหารจจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ธ.ค. 2563 ]84
108 ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ธ.ค. 2563 ]98
109 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ [ 30 พ.ย. 2563 ]56
110 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 26 พ.ย. 2563 ]86
111 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 25 พ.ย. 2563 ]90
112 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3 และ ภ.ด.ส. 4) [ 25 พ.ย. 2563 ]93
113 มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 พ.ย. 2563 ]91
114 รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]97
115 รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]89
116 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ [ 30 ต.ค. 2563 ]97
117 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]85
118 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ [ 9 ต.ค. 2563 ]58
119 แผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]94
120 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายประกาศ [ 14 ก.ย. 2563 ]86
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8