เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 212 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ในตำแหน่งที่ว่าง [ 10 พ.ย. 2564 ]100
102 ประชาสัมพันหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]130
103 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 [ 14 ต.ค. 2564 ]136
104 ประชาสัมพันธ์การออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกเวลาราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 14 ต.ค. 2564 ]95
105 ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]118
106 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กองช่าง [ 4 ต.ค. 2564 ]132
107 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]100
108 รายงานแบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ เดือนตุลาคม 2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]135
109 แผ่นพลับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ชุดที่ 1 [ 27 ก.ย. 2564 ]143
110 แผ่นพลับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ชุดที่ 2 [ 27 ก.ย. 2564 ]107
111 ขอขุดวางท่อระบายน้ำ [ 22 ก.ย. 2564 ]93
112 ขอขุดท่อระบายน้ำ [ 22 ก.ย. 2564 ]129
113 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน [ 13 ก.ย. 2564 ]127
114 ประกาศ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานรัฐ (ITAX ประจำปี 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]140
115 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ​ 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]88
116 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สังกัด สำนักปลัดเทศบาล) [ 10 ก.ย. 2564 ]150
117 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 9 ก.ย. 2564 ]96
118 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ย. 2564 ]130
119 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สังกัด สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา [ 6 ก.ย. 2564 ]83
120 ประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "ซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์" รุ่นที่ 2 [ 2 ก.ย. 2564 ]127
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11