เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 208 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 คำสั่งกลั่นกรองพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างพนักงานเทศบาล ปี 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]145
82 คำสั่งกลั่นกรองพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]136
83 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเดือนและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล ปี 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]157
84 หนังสือประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 9 มี.ค. 2565 ]128
85 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 9 มี.ค. 2565 ]89
86 บริการโอนเงินแบบออนไลน์งานจัดเก็บออนไลน์ [ 1 มี.ค. 2565 ]92
87 รายงานแบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]139
88 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 15 ก.พ. 2565 ]117
89 รายงานแบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ เดือนมกราคม 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]141
90 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 25 ม.ค. 2565 ]90
91 รายงานแบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ เดือนธันวาคม 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]93
92 "ค้นหานามสงเคราะห์ (ไทย - อังกฤษ)" [ 23 ธ.ค. 2564 ]141
93 รายงานแบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ เดือนพฤศจิกายน 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]129
94 ประกาศใช้มาตรการประหย่ัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 พ.ย. 2564 ]141
95 รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]123
96 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธาธารณะ [ 15 พ.ย. 2564 ]146
97 ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ในตำแหน่งที่ว่าง [ 10 พ.ย. 2564 ]99
98 ประชาสัมพันหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]128
99 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 [ 14 ต.ค. 2564 ]134
100 ประชาสัมพันธ์การออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกเวลาราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 14 ต.ค. 2564 ]93
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11