เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 226 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้หน่วยงานในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ [ 1 ก.ย. 2565 ]49
82 ประกาศ รายงานผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]113
83 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนทอง (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]104
84 ประกาศงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2564 [ 18 ส.ค. 2565 ]137
85 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 27 ก.ค. 2565 ]153
86 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนดวัน สถานที่เลือกสรร หลักเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง [ 22 ก.ค. 2565 ]146
87 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทองเรื่องการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 1/2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]151
88 หนังสือประชาสัมพันธ์สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ [ 28 มิ.ย. 2565 ]148
89 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง [ 24 มิ.ย. 2565 ]110
90 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา [ 24 มิ.ย. 2565 ]170
91 หนังสือประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหารว่าง [ 24 มิ.ย. 2565 ]107
92 รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างเดือน ต.ค. 64 - มี.ค 65 [ 16 มิ.ย. 2565 ]155
93 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ [ 16 มิ.ย. 2565 ]152
94 หนังสือที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่ กส 0118/ว599 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน..หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ [ 16 มิ.ย. 2565 ]156
95 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [ 9 มิ.ย. 2565 ]98
96 การอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ [ 30 พ.ค. 2565 ]145
97 รายงานผลการดำเนินงานราย 6 เดือน [ 12 เม.ย. 2565 ]150
98 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2565 ]149
99 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]159
100 คำสั่งกลั่นกรองพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างพนักงานเทศบาล ปี 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]152
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12