เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 159 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]96
82 รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1) [ 7 มิ.ย. 2564 ]93
83 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 24 พ.ค. 2564 ]54
84 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]54
85 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 22 เม.ย. 2564 ]81
86 มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในตลาด [ 20 เม.ย. 2564 ]214
87 รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2564 ]82
88 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 9 เม.ย. 2564 ]89
89 บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย บ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ 3 ประจำปี 2564 [ 20 มี.ค. 2564 ]51
90 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 15 มี.ค. 2564 ]79
91 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง เขตเลือกตั้งที่ 2 [ 1 มี.ค. 2564 ]80
92 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 [ 1 มี.ค. 2564 ]86
93 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 25 ก.พ. 2564 ]92
94 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ [ 25 ก.พ. 2564 ]90
95 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง เขต 2 [ 19 ก.พ. 2564 ]89
96 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง เขต 1 [ 19 ก.พ. 2564 ]89
97 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง [ 19 ก.พ. 2564 ]94
98 ประกาศผลการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ [ 19 ก.พ. 2564 ]92
99 ประกาศกำหนดกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี (เพิ่มเติม) [ 9 ก.พ. 2564 ]92
100 ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง [ 9 ก.พ. 2564 ]81
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8