เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 159 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานรัฐ (ITAX ประจำปี 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]97
62 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ​ 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]54
63 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สังกัด สำนักปลัดเทศบาล) [ 10 ก.ย. 2564 ]103
64 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 9 ก.ย. 2564 ]58
65 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ย. 2564 ]89
66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สังกัด สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา [ 6 ก.ย. 2564 ]53
67 ประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "ซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์" รุ่นที่ 2 [ 2 ก.ย. 2564 ]88
68 ประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร"New Toolkit"พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (pmqa4.0) [ 2 ก.ย. 2564 ]86
69 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งภารกิจ 18 ตำแหน่ง [ 1 ก.ย. 2564 ]54
70 ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)ให้ใช่ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 17 ส.ค. 2564 ]87
71 กฎกระทรวงยานพาหนะ [ 10 ส.ค. 2564 ]82
72 การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ [ 10 ส.ค. 2564 ]88
73 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สังกัด สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา [ 10 ส.ค. 2564 ]88
74 ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง [ 2 ส.ค. 2564 ]51
75 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 27 ก.ค. 2564 ]87
76 ขอความร่วมมือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ [ 14 ก.ค. 2564 ]89
77 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 29 มิ.ย. 2564 ]54
78 ประชาสัมพันธ์ พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 25 มิ.ย. 2564 ]53
79 ประกาศรับโอน (ย้าย ) ข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 25 มิ.ย. 2564 ]58
80 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 10 มิ.ย. 2564 ]53
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8