เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 226 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 บันทึกขออนมัติใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567-2569 [ 5 ต.ค. 2566 ]32
42 ประชาสัมพันธ์ประกาศมช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567-2569 [ 5 ต.ค. 2566 ]34
43 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567-2569 [ 5 ต.ค. 2566 ]34
44 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2567-2569 [ 5 ต.ค. 2566 ]31
45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ฯ [ 2 ต.ค. 2566 ]28
46 ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2567 [ 28 ก.ย. 2566 ]28
47 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง การใช้ภาพดวงตราประจำเทศบาลและดวงตราประจำตำแหน่งนายทะเบียนท้องถิ่น [ 27 ก.ย. 2566 ]9
48 ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 12 ก.ย. 2566 ]62
49 แผ่นพลับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ชุดที่ 1 [ 31 ส.ค. 2566 ]15
50 แผ่นพลับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ชุดที่ 2 [ 31 ส.ค. 2566 ]14
51 โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ราชการ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]61
52 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ราชการในเวลาราชการ [ 11 ก.ค. 2566 ]43
53 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 11 ก.ค. 2566 ]43
54 รายงานงบการเงินประจำปี 2565 [ 4 ก.ค. 2566 ]44
55 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]42
56 รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) [ 29 มิ.ย. 2566 ]9
57 วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา14:30 น. ออกบริการรับชำระภาษีป้ายนอกสถานที่ในเวลาราชการ ประจำปี พ.ศ.2566 ที่ร้านไก่ย่างโพนทอง พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้เจ้าของร้าน [ 26 มิ.ย. 2566 ]40
58 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง [ 19 มิ.ย. 2566 ]35
59 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน [ 16 มิ.ย. 2566 ]38
60 รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 8 มิ.ย. 2566 ]45
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12