เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 208 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง [ 19 มิ.ย. 2566 ]28
42 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน [ 16 มิ.ย. 2566 ]32
43 รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 8 มิ.ย. 2566 ]28
44 วีดีทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงค์จักรี [ 21 เม.ย. 2566 ]34
45 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (พ.ศ. 2566-2570) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]37
46 จัดตั้ง อบต.โพนทอง อ.เมืองฯ จ.กาฬสินธุ์ เป็น ทต.โพนทอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเทศบาลตำบลโพนทอง วันที่มีผลใช้บังคับ 20 สิงหาคม 2552 [ 16 มี.ค. 2566 ]71
47 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ [ 23 ม.ค. 2566 ]45
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 12 ม.ค. 2566 ]41
49 ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ ของเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ธ.ค. 2565 ]32
50 รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]41
51 ประกาศใช้มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]56
52 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 21 ต.ค. 2565 ]78
53 นโยบายการตรวจสอบภายใน [ 6 ต.ค. 2565 ]85
54 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่สรุปเสนอผู้บริหาร [ 4 ต.ค. 2565 ]14
55 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 3 ต.ค. 2565 ]80
56 ประกาศ รับโอน (ย้าย) สายงานผู้บริหาร [ 3 ต.ค. 2565 ]83
57 แผ่นพลับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ชุดที่ 1 [ 30 ก.ย. 2565 ]76
58 แผ่นพลับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ชุดที่ 2 [ 30 ก.ย. 2565 ]79
59 มอบเช็คเงินสดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลโพนทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]84
60 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามหนังสืออำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่ กส 0023.7/ว 895 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]114
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11