เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 159 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 25 ม.ค. 2565 ]56
42 รายงานแบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ เดือนธันวาคม 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]62
43 "ค้นหานามสงเคราะห์ (ไทย - อังกฤษ)" [ 23 ธ.ค. 2564 ]91
44 รายงานแบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ เดือนพฤศจิกายน 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]89
45 ประกาศใช้มาตรการประหย่ัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 พ.ย. 2564 ]94
46 รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]89
47 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธาธารณะ [ 15 พ.ย. 2564 ]103
48 ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ในตำแหน่งที่ว่าง [ 10 พ.ย. 2564 ]63
49 ประชาสัมพันหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]95
50 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 [ 14 ต.ค. 2564 ]95
51 ประชาสัมพันธ์การออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกเวลาราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 14 ต.ค. 2564 ]61
52 ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]68
53 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กองช่าง [ 4 ต.ค. 2564 ]95
54 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]66
55 รายงานแบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ เดือนตุลาคม 2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]92
56 แผ่นพลับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ชุดที่ 1 [ 27 ก.ย. 2564 ]98
57 แผ่นพลับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ชุดที่ 2 [ 27 ก.ย. 2564 ]66
58 ขอขุดวางท่อระบายน้ำ [ 22 ก.ย. 2564 ]60
59 ขอขุดท่อระบายน้ำ [ 22 ก.ย. 2564 ]86
60 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน [ 13 ก.ย. 2564 ]83
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8