เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร"New Toolkit"พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (pmqa4.0) [ 2 ก.ย. 2564 ]40
22 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งภารกิจ 18 ตำแหน่ง [ 1 ก.ย. 2564 ]18
23 ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)ให้ใช่ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 17 ส.ค. 2564 ]44
24 กฎกระทรวงยานพาหนะ [ 10 ส.ค. 2564 ]43
25 การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ [ 10 ส.ค. 2564 ]42
26 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สังกัด สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา [ 10 ส.ค. 2564 ]78
27 ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง [ 2 ส.ค. 2564 ]46
28 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 27 ก.ค. 2564 ]44
29 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 29 มิ.ย. 2564 ]52
30 ประชาสัมพันธ์ พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 25 มิ.ย. 2564 ]37
31 ประกาศรับโอน (ย้าย ) ข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 25 มิ.ย. 2564 ]16
32 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 10 มิ.ย. 2564 ]48
33 ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]45
34 รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1) [ 7 มิ.ย. 2564 ]52
35 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 24 พ.ค. 2564 ]48
36 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]51
37 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 22 เม.ย. 2564 ]48
38 มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในตลาด [ 20 เม.ย. 2564 ]95
39 รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2564 ]58
40 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 9 เม.ย. 2564 ]56
 
|1หน้า 2|3|4|5|6