เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 195 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แผ่นพลับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ชุดที่ 2 [ 31 ส.ค. 2566 ]5
22 โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ราชการ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]49
23 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ราชการในเวลาราชการ [ 11 ก.ค. 2566 ]35
24 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 11 ก.ค. 2566 ]33
25 รายงานงบการเงินประจำปี 2565 [ 4 ก.ค. 2566 ]33
26 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]34
27 วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา14:30 น. ออกบริการรับชำระภาษีป้ายนอกสถานที่ในเวลาราชการ ประจำปี พ.ศ.2566 ที่ร้านไก่ย่างโพนทอง พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้เจ้าของร้าน [ 26 มิ.ย. 2566 ]30
28 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง [ 19 มิ.ย. 2566 ]26
29 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน [ 16 มิ.ย. 2566 ]28
30 รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 8 มิ.ย. 2566 ]27
31 วีดีทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงค์จักรี [ 21 เม.ย. 2566 ]32
32 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (พ.ศ. 2566-2570) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]35
33 จัดตั้ง อบต.โพนทอง อ.เมืองฯ จ.กาฬสินธุ์ เป็น ทต.โพนทอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเทศบาลตำบลโพนทอง วันที่มีผลใช้บังคับ 20 สิงหาคม 2552 [ 16 มี.ค. 2566 ]68
34 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ [ 23 ม.ค. 2566 ]44
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 12 ม.ค. 2566 ]40
36 ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ ของเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ธ.ค. 2565 ]31
37 รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]39
38 ประกาศใช้มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]52
39 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 21 ต.ค. 2565 ]77
40 นโยบายการตรวจสอบภายใน [ 6 ต.ค. 2565 ]83
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10