เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 159 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา [ 24 มิ.ย. 2565 ]111
22 หนังสือประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหารว่าง [ 24 มิ.ย. 2565 ]75
23 รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ระหว่างเดือน ต.ค. 64 - มี.ค 65 [ 16 มิ.ย. 2565 ]110
24 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ [ 16 มิ.ย. 2565 ]105
25 หนังสือที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่ กส 0118/ว599 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน..หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ [ 16 มิ.ย. 2565 ]108
26 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [ 9 มิ.ย. 2565 ]66
27 การอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ [ 30 พ.ค. 2565 ]102
28 รายงานผลการดำเนินงานราย 6 เดือน [ 12 เม.ย. 2565 ]100
29 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2565 ]101
30 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]105
31 รายงานแบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ เดือนมีนาคม 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]99
32 คำสั่งกลั่นกรองพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างพนักงานเทศบาล ปี 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]106
33 คำสั่งกลั่นกรองพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]98
34 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเดือนและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล ปี 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]107
35 หนังสือประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 9 มี.ค. 2565 ]86
36 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 9 มี.ค. 2565 ]60
37 บริการโอนเงินแบบออนไลน์งานจัดเก็บออนไลน์ [ 1 มี.ค. 2565 ]60
38 รายงานแบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]95
39 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 15 ก.พ. 2565 ]78
40 รายงานแบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ เดือนมกราคม 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]89
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8