เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 228 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 ม.ค. 2567 ]15
22 ออกบริการเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2567 หมู่6,8,9 และ10 [ 11 ม.ค. 2567 ]23
23 รายงานการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ปี 2566 [ 11 ม.ค. 2567 ]4
24 การมอบใบประกอบเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]17
25 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศสรุปคะแนนการสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโพนทอง [ 21 ธ.ค. 2566 ]31
26 หนังสือประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลโพนทอง ปี 2567 [ 21 ธ.ค. 2566 ]3
27 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพนทองบ [ 19 ธ.ค. 2566 ]20
28 หน่วยจัดเก็บรายได้กองคลัง ได้ออกบริการเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2567 [ 18 ธ.ค. 2566 ]23
29 มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 23 พ.ย. 2566 ]3
30 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก) ปี 2567 [ 22 พ.ย. 2566 ]42
31 รายงานสรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) [ 22 พ.ย. 2566 ]12
32 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ [ 15 พ.ย. 2566 ]27
33 ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 15 พ.ย. 2566 ]22
34 รายงานการรับ-จ่ายเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 7 พ.ย. 2566 ]20
35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทจริต พ.ศ. 2567 [ 7 พ.ย. 2566 ]15
36 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน [ 7 พ.ย. 2566 ]21
37 ทีมงานหน่วยจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกบริการเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2567 หมู่ 2 [ 6 พ.ย. 2566 ]31
38 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]19
39 ประกาศประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 1 พ.ย. 2566 ]21
40 โครงการบริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกเวลาราชการ [ 20 ต.ค. 2566 ]37
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12