เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 226 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บออกสถานที่นอกราชการ ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]18
2 โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ราชการ ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]14
3 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ราชการ ประจำปี 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]8
4 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]6
5 แผนที่แม่บท แสดงแนวเขต การปกครองและรูปแปลงที่ดิน รายหมู่บ้าน [ 30 พ.ค. 2567 ]3
6 รานงานสรุปผลการใช้พลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน) [ 27 พ.ค. 2567 ]2
7 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว [ 21 พ.ค. 2567 ]7
8 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 [ 18 มี.ค. 2567 ]11
9 ออกบริการรับชำระภาษีป้ายนอกสถานที่ ประจำปี 2567 หมู่ 1 , 2 , 7 , [ 5 มี.ค. 2567 ]12
10 หน่วยจัดเก็บรายได้กองคลัง ได้ออกบริการเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]13
11 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๗ [ 22 ก.พ. 2567 ]21
12 รายงานงบการเงินประจำปี 2566 [ 12 ก.พ. 2567 ]17
13 ออกบริการเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2567 หมู่ 4 และ หมู่ 5 [ 5 ก.พ. 2567 ]11
14 เชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 2024 [ 30 ม.ค. 2567 ]16
15 ออกบริการเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2567 หมู่ 4 , 5 และ หมู่6 [ 29 ม.ค. 2567 ]14
16 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ [ 25 ม.ค. 2567 ]27
17 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสิ่ง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]23
18 ออกบริการเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2567 หมู่ 6 [ 16 ม.ค. 2567 ]11
19 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 ม.ค. 2567 ]13
20 ออกบริการเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2567 หมู่6,8,9 และ10 [ 11 ม.ค. 2567 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12