เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 208 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๗ [ 22 ก.พ. 2567 ]2
2 รายงานงบการเงินประจำปี 2566 [ 12 ก.พ. 2567 ]2
3 ออกบริการเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2567 หมู่ 4 และ หมู่ 5 [ 5 ก.พ. 2567 ]3
4 เชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 2024 [ 30 ม.ค. 2567 ]1
5 ออกบริการเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2567 หมู่ 4 , 5 และ หมู่6 [ 29 ม.ค. 2567 ]3
6 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ [ 25 ม.ค. 2567 ]13
7 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสิ่ง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]13
8 ออกบริการเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2567 หมู่ 6 [ 16 ม.ค. 2567 ]4
9 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 ม.ค. 2567 ]5
10 ออกบริการเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2567 หมู่6,8,9 และ10 [ 11 ม.ค. 2567 ]13
11 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศสรุปคะแนนการสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโพนทอง [ 21 ธ.ค. 2566 ]19
12 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพนทองบ [ 19 ธ.ค. 2566 ]10
13 หน่วยจัดเก็บรายได้กองคลัง ได้ออกบริการเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2567 [ 18 ธ.ค. 2566 ]14
14 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก) ปี 2567 [ 22 พ.ย. 2566 ]19
15 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ [ 15 พ.ย. 2566 ]19
16 ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 15 พ.ย. 2566 ]13
17 รายงานการรับ-จ่ายเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 7 พ.ย. 2566 ]10
18 แผนปฏิบัติการป้องกันการทจริต พ.ศ. 2567 [ 7 พ.ย. 2566 ]6
19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน [ 7 พ.ย. 2566 ]8
20 ทีมงานหน่วยจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกบริการเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2567 หมู่ 2 [ 6 พ.ย. 2566 ]18
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11