เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๖ [ 1 ต.ค. 2564 ]41
22 แผนอัตราลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ [ 1 ต.ค. 2564 ]25
23 ประกาศรับโอน (ย้าย ) ข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 25 มิ.ย. 2564 ]126
24 ประกาศสรรหารพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]94
25 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉบับที่3 [ 6 เม.ย. 2564 ]92
26 ประกาศสรรหาพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง [ 8 ม.ค. 2564 ]92
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 22 ธ.ค. 2562 ]94
28 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ2 [ 30 ส.ค. 2562 ]123
29 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]103
30 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนนักงานครูเทศบาล [ 7 ส.ค. 2562 ]119
31 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562) [ 11 มิ.ย. 2562 ]96
32 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ1 [ 5 เม.ย. 2562 ]91
33 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2 [ 1 เม.ย. 2562 ]136
34 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล3 [ 6 มี.ค. 2562 ]131
35 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การลา และการมาทำงาน [ 13 พ.ย. 2561 ]94
36 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1 [ 1 ต.ค. 2561 ]128
37 หลักเกณฑ์และเงือนไขพนักงานจ้าง(ฉบับที่6) [ 28 พ.ย. 2559 ]95
 
|1หน้า 2