เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


(5) การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

(5) การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ