เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


(4)3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายงานผุ้บริหาร 1/2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

(4)3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายงานผุ้บริหาร 1/2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ