เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ