เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]5
2 (5) การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 12 ม.ค. 2566 ]4
3 (5)2. การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]4
4 (5)1.การให้คุณและโทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 11 ม.ค. 2566 ]4
5 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 5 ต.ค. 2565 ]4
6 (1).1การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 4 ต.ค. 2565 ]4
7 ประกาศสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 4 ต.ค. 2565 ]5
8 (4)4.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2/2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]4
9 (4)5.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายงานผู้บริหาร 2/2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]4
10 (2) การบรรจุแต่งตั้งบุคคลากร ปี 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]4
11 ประชาสัมพันธ์การสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ [ 27 มิ.ย. 2565 ]4
12 (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 24 มิ.ย. 2565 ]4
13 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายงานทั่วไป 1/2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]4
14 (4)3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายงานผุ้บริหาร 1/2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]4
15 (3) การพัฒนาบุคลากร [ 13 ธ.ค. 2564 ]4
16 (3)1. การพัฒนาบุคลากร [ 30 พ.ย. 2564 ]5
17 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๖ [ 1 พ.ย. 2564 ]6
18 (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 1 ต.ค. 2564 ]5
19 (4)1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 1 ต.ค. 2564 ]4
20 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๖ [ 1 ต.ค. 2564 ]3
 
หน้า 1|2