เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับโอน (ย้าย ) ข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 25 มิ.ย. 2564 ]6
2 ประกาศสรรหารพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]35
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉบับที่3 [ 6 เม.ย. 2564 ]33
4 ประกาศสรรหาพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง [ 8 ม.ค. 2564 ]6
5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 22 ธ.ค. 2562 ]33
6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ2 [ 30 ส.ค. 2562 ]37
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]32
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนนักงานครูเทศบาล [ 7 ส.ค. 2562 ]34
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562) [ 11 มิ.ย. 2562 ]33
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ1 [ 5 เม.ย. 2562 ]36
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2 [ 1 เม.ย. 2562 ]34
12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล3 [ 6 มี.ค. 2562 ]38
13 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การลา และการมาทำงาน [ 13 พ.ย. 2561 ]33
14 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1 [ 1 ต.ค. 2561 ]34
15 หลักเกณฑ์และเงือนไขพนักงานจ้าง(ฉบับที่6) [ 28 พ.ย. 2559 ]32