เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อ 025 หลักเกณฑ์การและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 26 เม.ย. 2566 ]40
2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]59
3 (5) การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 12 ม.ค. 2566 ]60
4 (5)2. การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]61
5 (5)1.การให้คุณและโทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 11 ม.ค. 2566 ]53
6 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 5 ต.ค. 2565 ]51
7 (1).1การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 4 ต.ค. 2565 ]52
8 ประกาศสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 4 ต.ค. 2565 ]45
9 (4)4.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2/2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]52
10 (4)5.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายงานผู้บริหาร 2/2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]52
11 (2) การบรรจุแต่งตั้งบุคคลากร ปี 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]45
12 ประชาสัมพันธ์การสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ [ 27 มิ.ย. 2565 ]66
13 (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 24 มิ.ย. 2565 ]51
14 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายงานทั่วไป 1/2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]43
15 (4)3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายงานผุ้บริหาร 1/2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]53
16 (3) การพัฒนาบุคลากร [ 13 ธ.ค. 2564 ]53
17 (3)1. การพัฒนาบุคลากร [ 30 พ.ย. 2564 ]48
18 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๖ [ 1 พ.ย. 2564 ]66
19 (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 1 ต.ค. 2564 ]59
20 (4)1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 1 ต.ค. 2564 ]57
 
หน้า 1|2