เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
  กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว[วันที่ 2020-06-29][ผู้อ่าน 51]
 
  อสม.กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย[วันที่ 2020-06-08][ผู้อ่าน 37]
 
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2020-05-13][ผู้อ่าน 37]
 
  มอบหน้ากากผ้าป้องกันโควิด 19[วันที่ 2020-04-10][ผู้อ่าน 40]
 
  กิจกรรม อสม.มอบเลือไอโอดีน[วันที่ 2020-04-09][ผู้อ่าน 39]
 
  ขอความร่วมมือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรั...[วันที่ 2020-04-03][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรมทำหน้าอนามัยป้องกันโควิด[วันที่ 2020-03-18][ผู้อ่าน 41]
 
  ควบคุมอุณภูมิวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Cold Cha...[วันที่ 2020-03-12][ผู้อ่าน 38]
 
  การจัดการขยะเปียก[วันที่ 2020-03-11][ผู้อ่าน 38]
 
  กิจกกรรมโครงการเอดส์[วันที่ 2020-02-07][ผู้อ่าน 39]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day [วันที่ 2020-02-05][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพตำบลโพนทอง ประจำ...[วันที่ 2020-01-23][ผู้อ่าน 38]
 

|1|2|3หน้า 4|5