เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตามโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ของตำบลโพนทอง


          วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางวัชรี มงคลศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์  นายสุดใจ บัวลอย นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล
          ตามโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ของตำบลโพนทอง จำนวน ๒ ราย  (๑) นางดอกจันทร์ ป้อมจันทร์ อายุ ๘๐ ปี บ้านเลขที่ ๒๗๗ หมู่ที่ ๒  (๒) ด.ญ.แก้วกัลยา รุ่งเรือง อายุ ๔ ปี บ้านเลขที่ ๑๔๘  หมู่ที่ ๓

2024-06-10
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-17
2024-04-17
2024-04-04
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15