เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


วันที่ 19 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลโพนทองนำขยะที่ได้รับบริจาคมาขายโครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อจัดตั้งธนาคารขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นทุนในการจัดตั้งธนาคารขยะ


2024-06-10
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-17
2024-04-17
2024-04-04
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15