เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาตำบลพลองปรองดองสมานฉันท์ต้านยาเสพติดประจำปี 2567


ด้วยเทศบาลตำบลโพนทองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดจัดงานโครงการแข่งขันกีฬาตำบลโพนทองปรองดองสมานฉันท์บ้านภัยยาเสพติดประจำปี 2567ขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ สนามโรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม ตำบลโพนทองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2024-07-05
2024-07-05
2024-07-05
2024-06-10
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-17
2024-04-17
2024-04-04