เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


วันที่ 4 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลโพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “MOI Wast Bank Week" มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ


วันที่ 4 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลโพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “MOI Wast Bank Week" มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดตั้งธนาคารขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะ และนำรายได้จากการจำหน่ายขยะของธนาคารขยะมาสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิก

2024-06-10
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-17
2024-04-17
2024-04-04
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15