เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


เข้าร่วมกิจกรรม Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย กองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด


          วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายสุดใจ บัวลอย นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง  ได้มอบหมายให้นายเชฏฐวัฒน์ ภูแสนใบ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง นายดินแดน วรรณา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง เข้าร่วมกิจกรรม Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดย กองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด

          โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ณ ลานธรรม วัดป่าหนองแวงเหนือ บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

2024-06-10
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-17
2024-04-17
2024-04-04
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15