เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
งานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนิงานของการบริหารงานบุคคล รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65) [ 25 เม.ย. 2565 ]10
2 บันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลโพนทอง ปี 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]11
3 บันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]11
4 บันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]11
5 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล [ 1 มี.ค. 2565 ]14
6 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง [ 1 มี.ค. 2565 ]11
7 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง [ 1 มี.ค. 2565 ]10
8 คำสั่งให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้นสังกัดเดิม [ 1 มี.ค. 2565 ]9
9 หนังสือประชาสัมพันธ์การบริหารงานบุคคล ปี 2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]10
10 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ปี 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]12
11 ใบลาพนักงานเทศบาล [ 19 ม.ค. 2565 ]8
12 รายงานการอบรมทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. [ 14 ม.ค. 2565 ]9
13 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เทศบาลตำบลโพนทอง [ 7 ม.ค. 2565 ]10
14 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 7 ม.ค. 2565 ]9
15 มาตรการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชนชน ปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]11
16 รายงานการอบรมพัสดุ [ 10 ธ.ค. 2564 ]9
17 คู่มือนักพัฒนาชุมชน [ 7 ธ.ค. 2564 ]10
18 รายงานผู้เข้ารับการอบรมตรวจสอบภายใน [ 30 พ.ย. 2564 ]9
19 รายงานผลผู้เข้าอบรม [ 29 พ.ย. 2564 ]9
20 การขอพระราชทานเครื่องราชย์ ปี 2565 [ 18 พ.ย. 2564 ]9
 
หน้า 1|2|3|4