เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
งานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (ต.ค.65 - มี.ค.66) [ 10 ม.ค. 2566 ]47
2 คำสั่งเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี [ 25 ต.ค. 2565 ]47
3 รายงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2565 เม.ย.65 - ก.ย.65 [ 30 ก.ย. 2565 ]45
4 รายงานผลการดำเนิงานของการบริหารงานบุคคล รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65) [ 25 เม.ย. 2565 ]164
5 รายงานแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]53
6 บันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลโพนทอง ปี 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]161
7 บันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]117
8 บันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]163
9 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล [ 1 มี.ค. 2565 ]118
10 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง [ 1 มี.ค. 2565 ]149
11 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง [ 1 มี.ค. 2565 ]165
12 คำสั่งให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้นสังกัดเดิม [ 1 มี.ค. 2565 ]149
13 หนังสือประชาสัมพันธ์การบริหารงานบุคคล ปี 2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]147
14 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ปี 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]152
15 ใบลาพนักงานเทศบาล [ 19 ม.ค. 2565 ]122
16 รายงานการอบรมทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. [ 14 ม.ค. 2565 ]111
17 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เทศบาลตำบลโพนทอง [ 7 ม.ค. 2565 ]151
18 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 7 ม.ค. 2565 ]117
19 มาตรการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชนชน ปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]148
20 รายงานการอบรมพัสดุ [ 10 ธ.ค. 2564 ]107
 
หน้า 1|2|3|4|5