เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
งานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปรายงานการฝึกอบรม ปี 2566 [ 12 ม.ค. 2567 ]7
2 ใบประกาศผ่านการฝึกอบรม ปี 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]9
3 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (ต.ค.65 - มี.ค.66) [ 10 ม.ค. 2566 ]55
4 คำสั่งเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี [ 25 ต.ค. 2565 ]54
5 รายงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2565 เม.ย.65 - ก.ย.65 [ 30 ก.ย. 2565 ]54
6 รายงานผลการดำเนิงานของการบริหารงานบุคคล รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65) [ 25 เม.ย. 2565 ]172
7 รายงานแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]60
8 บันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลโพนทอง ปี 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]172
9 บันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]127
10 บันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]173
11 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล [ 1 มี.ค. 2565 ]129
12 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง [ 1 มี.ค. 2565 ]158
13 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง [ 1 มี.ค. 2565 ]173
14 คำสั่งให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตำแหน่งต้นสังกัดเดิม [ 1 มี.ค. 2565 ]158
15 หนังสือประชาสัมพันธ์การบริหารงานบุคคล ปี 2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]157
16 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ปี 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]161
17 ใบลาพนักงานเทศบาล [ 19 ม.ค. 2565 ]131
18 รายงานการอบรมทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. [ 14 ม.ค. 2565 ]118
19 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เทศบาลตำบลโพนทอง [ 7 ม.ค. 2565 ]160
20 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 7 ม.ค. 2565 ]129
 
หน้า 1|2|3|4|5