เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.phonthong-mu.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อ O24 การดำเนินการบริหารงานบุคคล [ 26 เม.ย. 2566 ]45
2 โครงการจริยธรรมปี 2565 [ 13 ม.ค. 2566 ]47
3 ใบประกาศนายสุนทร พินิจการ [ 11 ม.ค. 2566 ]52
4 ใบประกาศนางทินกร อิ่มพันธ์ุ [ 11 ม.ค. 2566 ]45
5 ใบประกาศนางสุภาพร ภูสีน้ำ [ 11 ม.ค. 2566 ]44
6 รายงานผลการตามนโยบาย 6 เดือน ปี 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]58
7 รายงานผลการประชุมการคัดเลือก [ 9 ม.ค. 2566 ]46
8 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักจ้างเทศบาลตำบลโพนทอง ปี 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]46
9 บันทึกขอเชิญคณะกรรมการประชุม [ 5 ม.ค. 2566 ]48
10 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ปี 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]47
11 รายงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2565 เม.ย.65 - ก.ย.65 [ 30 ก.ย. 2565 ]62
12 รายงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]52
13 ประมวลจริยธรรม 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]50
14 บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 2 โครางการ ปี 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]145
15 สรุปผลวิเคราะห์การดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ ปี 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]113
16 ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ปี 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]160
17 คู่มือความก้าวหน้าในอาชีพราชการ [ 11 พ.ค. 2564 ]157
18 คำสั่งจ้างพนักงานจ้าง ปี 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]164
19 ประมวลจริยธรรม ปี 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]145
20 ประกาศสรรหาพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง [ 8 ม.ค. 2564 ]114
 
หน้า 1|2