เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการจริยธรรมปี 2565 [ 13 ม.ค. 2566 ]3
2 ใบประกาศนายสุนทร พินิจการ [ 11 ม.ค. 2566 ]5
3 ใบประกาศนางทินกร อิ่มพันธ์ุ [ 11 ม.ค. 2566 ]3
4 ใบประกาศนางสุภาพร ภูสีน้ำ [ 11 ม.ค. 2566 ]2
5 รายงานผลการตามนโยบาย 6 เดือน ปี 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]5
6 รายงานผลการประชุมการคัดเลือก [ 9 ม.ค. 2566 ]2
7 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักจ้างเทศบาลตำบลโพนทอง ปี 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]3
8 บันทึกขอเชิญคณะกรรมการประชุม [ 5 ม.ค. 2566 ]2
9 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ปี 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]2
10 รายงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2565 เม.ย.65 - ก.ย.65 [ 30 ก.ย. 2565 ]3
11 รายงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]2
12 ประมวลจริยธรรม 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]2
13 บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 2 โครางการ ปี 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]92
14 สรุปผลวิเคราะห์การดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ ปี 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]65
15 ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ปี 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]107
16 คู่มือความก้าวหน้าในอาชีพราชการ [ 11 พ.ค. 2564 ]100
17 คำสั่งจ้างพนักงานจ้าง ปี 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]107
18 ประมวลจริยธรรม ปี 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]91
19 ประกาศสรรหาพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง [ 8 ม.ค. 2564 ]64
20 ใบประกาศการผ่านอบรม [ 28 ธ.ค. 2563 ]63