เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 2 โครางการ ปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 2 โครางการ ปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ