เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนโยบายเทศบาลตำบลโพนทองไม่รับของขวัญ (No Gitf Policy) ปี 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]54
2 ประกาศนโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ปี 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]49
3 ประกาศนโยบายทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลโพนทอง ปี 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]73
4 ประกาศนโยบายกำกับองค์กรที่ดี ปี 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]46
5 ประกาศแสดงสุจริตเทศบาลตำบลโพนทอง ปี 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]47
6 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564-2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]63
7 รายงานการดำเนินงาน (No Gift policy )(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ) [ 26 ธ.ค. 2565 ]50
8 รายงานการผ่านอบรม [ 21 ธ.ค. 2565 ]47
9 ใบประกาศการผ่านอบรม [ 21 ธ.ค. 2565 ]45
10 ประกาศนโยบายกำกับองค์กรที่ดี ปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]46
11 ประกาศนโยบายทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลโพนทอง ปี 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]46
12 ประกาศนโยบายไม่รับขอขวัญของกำนัล (NO Gitf Policy) ปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]42
13 ใบประกาศการผ่านอบรม [ 15 พ.ย. 2564 ]127
14 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปี 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]170
15 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรปี 2564-2566 [ 11 พ.ค. 2564 ]132
16 บันทึกข้อความแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561-2563 [ 10 พ.ค. 2564 ]129
17 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ปี 2561-2563 [ 10 พ.ค. 2564 ]131
18 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561-2563 [ 10 พ.ค. 2564 ]123
19 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร [ 10 พ.ค. 2564 ]120
20 ใบประกาศผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล [ 25 ธ.ค. 2563 ]168
 
หน้า 1|2