เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 28 กันยายน 2566 [ 1 ต.ค. 2566 ]20
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2566 (ขั้นลงมติ) วันที่ 30 สิงหาคม 2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]25
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 (ขั้นแปรญัตติ) วันที่ 25 สิงหาคม 2566 [ 30 ส.ค. 2566 ]20
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 (ขั้นรับหลักการ) วันที่ 15 สิงหาคม 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]21
5 รายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]26
6 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ื 1/2565 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]29
7 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]23
8 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]25
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]26
10 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]29
11 ประกาศเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]26
12 ประกาศขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]24
13 หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]27
14 หนังสือขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]25
15 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 มีนาคม 2566 [ 6 เม.ย. 2566 ]26
16 รายงานประชุมคณะกรรมการวิสามัญตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2566 [ 6 เม.ย. 2566 ]25
17 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 วันที่ 27 มีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]34
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]26
19 รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 1 มีนาคม 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]29
20 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]27
 
หน้า 1|2|3|4|5