เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]3
2 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ื 1/2565 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]2
3 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]2
4 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]4
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]2
6 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]6
7 ประกาศเชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]5
8 ประกาศขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]3
9 หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]3
10 หนังสือขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]3
11 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 มีนาคม 2566 [ 6 เม.ย. 2566 ]5
12 รายงานประชุมคณะกรรมการวิสามัญตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2566 [ 6 เม.ย. 2566 ]4
13 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 วันที่ 27 มีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]11
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]4
15 รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 1 มีนาคม 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]5
16 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]5
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]19
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]3
19 รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]3
20 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5