เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทจริต พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลโพนทอง ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโพนทอง    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทจริต พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ