เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศจากเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละสิบห้าของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา ๔๒ สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้น    เอกสารประกอบ

ประกาศจากเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 
ประกาศลด15%
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง