เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 -16.00 น. หน่วยจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกบริการรับชำระภาษีป้าย นอกสถานที่ในเวลาราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 หมู่ที่ 5,6,7 จำนวน 11 ราย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 -16.00 น. หน่วยจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ออกบริการรับชำระภาษีป้าย นอกสถานที่ในเวลาราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 หมู่ที่ 5,6,7 จำนวน 11 ราย
 
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง